English
İstanbul'da kurulu hukuk büromuz, ana hatlarıyla yerli ve çok uluslu gerçek ve tüzel kişilere/kuruluşlara başta ticaret hukuku olmak üzere çeşitli konularda hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Sunulan hukuki danışmanlık hizmeti sayesinde, müvekkillerin ticari faaliyetlerinde hak ve menfaatlerinin korunması hedeflenmektedir.

İrtibat halinde olduğumuz bürolarla bu faaliyetimiz tüm Türkiye ve uluslararası hukuk büroları yardımıyla diğer AB üyesi bazı ülkelere yayılmaktadır.

Türkiye, son yıllarda yabancı yatırımcıların güvenle yatırım yapabilecekleri ve AB mevzuatı ile uyumlaştırılan kanunları sayesinde haklarının korunduğu bir hukuk sistemine sahiptir.

Büromuzun temel çalışma prensibi karşılıklı güven, verimlilik ve çözüm sunabilme üzerine kurulmuştur. Müvekkillerin ihtiyaçlarının ve problemlerinin mümkün olan en kısa zamanda ve en uygun yöntemle giderilmesi hedeflenmektedir. Bize göre, geciken hizmetin hiçbir değeri yoktur.